Hoe werkt sportmassage?

 

Door het toepassen van sportmassage treden de volgende effecten op:

 

De haarvaatjes in de huid en spieren gaan verder open, waardoor er een duidelijketoename van de doorbloeding optreedt. Doordat de spieren beter doorbloed worden, zullen de gevormde afvalstoffen (o.a. vocht en lactaat) beter worden afgevoerd en wordt spierpijn (zoveel mogelijk) voorkomen.

 

De afvoer van afvalstoffen wordt ook verbeterd door de uitwendige druk van de massage. 

 

De spierspanning wordt be´nvloed.Er zijn verschillende massagetechnieken, zoals wrijvingen, knedingen, klopbewegingen en schuddingen. Als regel wordt aangehouden dat een sportmassage voor de sporter (tot op zekere hoogte) comfortabel moet zijn. Vaak gebruikt de sportmasseur een tussenstof. Het doel van deze tussenstof is het verminderen van de wrijvingsweerstand, waardoor pijn en irritatie van de huid en haarzakjes (zoveel mogelijk) voorkomen wordt. Soms wordt een tussenstof gebruikt die een vaatverwijding in de huid geeft. Het gebruik van deze tussen stof voelt wel lekker warm aan, maar sommige mensen zijn overgevoelig voor de vaatverwijdende producten, terwijl de huid bij lage buitentemperaturen veel warmte kan verliezen. Bovendien moet het bloed niet naar de huid maar naar de spieren toe.