Tapen en bandageren

 

Door tapen en bandageren kan een blessure worden voorkomen.


De zogenaamde preventieve bandages bestaan doorgaans uit een tape constructie met daaroverheen een bedekkende of steungevende bandage. Het aanleren van het tapen vereist veel anatomisch inzicht. In onze opleiding tot sportmasseur hebben we een bredere anatomische kennis vergaard. Preventieve bandages onderscheiden zich van alle andere bandages door dat zij een bepaalde beweging steunen of juist voorkomen terwijl het normale bewegingspatroon niet verstoord mag worden. Dit betekent dat wij wel een tape voor kunnen doen, maar dat het geenszins de bedoeling is dat u deze constructie als standaard moet gaan aanleggen. Daarvoor is elke preventieve bandage anders en aangepast aan de persoonlijke omstandigheden.

Tapen door ondeskundigen brengt juist blessures met zich mee. Voor het tapen dient dan ook een uitgebreid functieonderzoek verricht te worden van het bewegingsapparaat in het algemeen en het lichaamsdeel, dat getaped moet worden in het bijzonder. Het functieonderzoek richt zich o.a op het opsporen van stand afwijkingen, scheefstanden en spierspanningsverschillen. Deze veranderingen dragen ertoe bij tot het bewegingsapparaat overbelast raakt op bepaalde plaatsten. Doordat sport vaak veel herhaalde bewegingen in zich heeft worden zo systematisch structuren overbelast. Het gevolg van deze systematische overbelasting is dat het weefsel steeds verder verzwakt in plaats van versterkt. Dit kan heel goed leiden tot plotse blessures in de vorm van pees- of spierscheuring. De blessure zat er eigenlijk al aan te komen. In het functieonderzoek worden dergelijke zaken gesignaleerd en een advies wordt gegeven om deze veranderingen tegen te gaan en zodoende blessures te voorkomen. Buiten deze factoren is het tevens de vraag met welk doel de tape aangelegd wordt. Is dit ter voorkoming van de oude blessure, dient er steun gegeven te worden bij extreem zware belastingen, welke spieren/gewrichten wil men ontlasten, wat voor soort sport wordt er bedreven, hoe groot zullen de te verwachten krachten zijn?